• Všetky mimoškolské ako aj školské aktivity nájdete v našom študentskom internetovom časopise STAVÍK, ako aj na oficiálnej facebookovej stránke školy.

   Klikni a dozvieš sa viac:

                                              

    • 3. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

    • Dňa 24. 01. 2020 organizovala Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave svoj v poradí už trí reprezentačný ples. Teší nás, že si tieto podujatia obľúbili nielen zamestnanci, ale aj súčasní žiaci a najmä absolventi školy, ktorí túto udalosť využijú aj na organizovanie svojej stretávky. Tak tomu bolo aj tento ročník. Stretávku si okrem ďalších ročníkov zorganizovala s bohatou účasťou trieda IV.B, ktorá sa stretla po 30 rokoch od svojho úspešného ukončenia štúdia na našej škole. Atmosféra bola už tradične rodinná - spomienky, výborné jedlo, zábava, bohatá tombola... Už teraz sa tešíme na ďalší ročnik :-)

     Pre viac fotografií, kliknite na obrázok nižšie.

    • 2. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

    • Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Trnava organizovala 2. Školský reprezentačný ples dňa 25. januára 2019. Atmosféra bola už tradične skvelá, jedlo vynikajúce a zábava spojená s tancom trvala až do rána. Všetky fotky  z plesu nájdete na našej oficiálnej facebookovskej stránke. Opäť sa tešíme na ďalší ročník :-)

     Pre viac fotografii kliknite na obrázok nižšie.

    • 1. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

    • Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Trnava, ktorá organizovala 1. Školský reprezentačný ples dňa 19. januára 2018, ďakuje všetkým zúčastneným za vynikajúcu atmosféru a skvelú zábavu. Všetky fotky  z plesu nájdete na našej oficiálnej facebookovskej stránke. Dúfame, že sa začala nová tradícia a o rok sa opäť stretneme :-)

     Pre viac fotografií kliknite na obrázok nižšie.

    • 40. výročie založenia školy

    • Naša škola si pripomenula 40 rokov svojej existencie. Pre viac fotografií z výročia navštívte oficiálnu facebookovú stránku školy. 

     Pre viac fotografií kliknite na obrázok nižšie.

    • SOČ - krajská prehliadka

    • SPŠ stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave organizovala v spolupráci s OÚ Trnava 41. ročník KP SOČ.

     Stredoškolská odborná činnosť je známa takmer každému pedagógovi a študentovi strednej školy. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúseností a talentu mladých ľudí. Stimuluje tvorivé a kritické myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať v tíme.

     Vyhlasovateľom súťaže SOČ je každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborným gestorom SOČ je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Súťaže sa konajú v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholením býva celoštátna prehliadka tých najlepších. Žiaci si majú možnosť vybrať zo 17 súťažných odborov, podľa toho, ktorá problematika im je najbližšia. V každom odbore hodnotí súťažné práce trojčlenná odborná hodnotiaca komisia.

     Realizáciou 41. ročníka Krajského kola SOČ bola Okresným úradom, odborom školstva poverená práve naša škola. Termín 5. apríl 2019 bol pevne stanovený. Tomuto termínu predchádzala dlhá príprava. Snažili sme sa o to, aby sa všetci súťažiaci ako aj členovia odborných hodnotiacich komisií u nás na škole cítili príjemne a aby sme všetkým súťažiacim vytvorili rovnaké podmienky pri obhajobách ich zaujímavých prác.

     Do 41. ročníka KK SOČ sa zapojilo spolu 107 autorov a spoluautorov s 87 súťažnými prácami z 20 škôl. Dve najlepšie práce z každého zo 17 súťažných odborov postúpili do Celoslovenskej prehliadky, ktorá sa tohto roku bude konať v SOŠA v Košiciach. Teší nás, že v odbore č. 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia boli úspešné obe práce z našej školy. Konkrétne práca s názvom Knižnica NAEX, riešiteľkami ktorej bola Kristína Tešedíková a Alexandra Malárová. Druhú prácu riešili David Ragula a Radoslav Boča a témou bola Rekonštrukcia Lodenice v Piešťanoch.

     Pre viac fotografií kliknite na obrázok nižšie.

    • Rodinný dom VELUX

    • Študenti našej školy štvrtý rok po sebe získali najvyššie ocenenie spomedzi 60 prác zo 14 stavebných priemysloviek na Slovensku. Okrem prvého miesta sme získali aj druhú priečku a dve mimoriadne ocenenia.

     Na konci júna sa konal už 11. ročník celoslovenskej súťaže „Rodinný dom Velux“.  Súťaž je určená pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo na Slovensku. Predmetom súťaže je štúdia rodinného domu, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu, prostredníctvom výrobkov VELUX.

     Každoročne sa usporiadateľ súťaže - spoločnosť VELUX, spol. s r. o. snaží vybrať pre slávnostný ceremoniál spojený s vyhlásením výsledkov nejaký atraktívny priestor, atraktívny hlavne zo stavebného alebo architektonického hľadiska. Tohto roku – 19. júna - sme mali možnosť pobudnúť na najvyššie položenej terase na Slovensku, na 22. podlaží Twin City Tower v Bratislave. Vyhlásenie výsledkov bolo spojené aj s malou prednáškou o tejto zaujímavej stavbe. Moderátorom bol výborný, vtipný a pohotový Martin Madej.

     Porota pracovala tohto roku v zložení:

     Ing. Arch. Ľubomír Závodný – Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, s. r. o.

     Ing. Arch. Štefan Polakovič – Architektonický ateliér GutGut (o.i. aj člen poroty CeZaAr)

     Ing. Arch. Klára Bukolská – VELUX

     Ing. Alena Galanová – vedúca odobru vzdelávacích programov, ŠIOV

     Ing. Arch. Martin Doršic – Architektonická kancelária ddak, s. r. o. (zakladateľ súťaže).

     Pred vyhlásením výsledkov sa naša nervozita stupňovala, nakoľko v minulých troch ročníkoch naša škola v tejto prestížnej súťaži v rámci Slovenska zvíťazila, čo začalo biť do očí ostatným školám. Aj preto, napriek výborným projektom, sme šli do celoslovenského kola s malou dušičkou. Dúfali sme aspoň v jedno umiestnenie. Nakoniec sme zistili, že na to nebol dôvod. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou... 

     Porota vysoko ocenila kvalitu prác našich študentov, ako aj prácu konzultantov. Bolo veľmi príjemné počúvať, že trnavská priemyslovka je TOP medzi priemyslovkami, o čom svedčí fakt, že každoročne valcujeme svojich konkurentov. Myslíme si, že toto je to správne P.R. pre šírenie dobrého mena našej školy, za čo ďakujeme zúčastneným žiakom, ako aj ich konzultantom, najmä Oliverovi Hacajovi a Ing. Zuzane Mištinovej, ktorí viedli žiakov v rámci krúžkovej činnosti „Architektonický ateliér“. Zároveň je to výzvou pre študentov, ktorí by mali záujem o takúto formu svojho osobného odborného rastu, aby sa aj v budúcom školskom roku zapojili do krúžkovej činnosti.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
    • sekretariat@spslomontt.sk
    • chrvala@spslomontt.sk
    • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
    • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
    • 00399817
    • 2021175849
    • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
   • Prihlásenie