• 3. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
     • 3. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

     • Dňa 24. 01. 2020 organizovala Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave svoj v poradí už trí reprezentačný ples. Teší nás, že si tieto podujatia obľúbili nielen zamestnanci, ale aj súčasní žiaci a najmä absolventi školy, ktorí túto udalosť využijú aj na organizovanie svojej stretávky. Tak tomu bolo aj tento ročník. Stretávku si okrem ďalších ročníkov zorganizovala s bohatou účasťou trieda IV.B, ktorá sa stretla po 30 rokoch od svojho úspešného ukončenia štúdia na našej škole. Atmosféra bola už tradične rodinná - spomienky, výborné jedlo, zábava, bohatá tombola... Už teraz sa tešíme na ďalší ročnik :-)

      Ďakujeme sponzorom, ktorí podporili našu školu cenami do tomboly:

      ATYP – STAVPlus spol. s  r. o – Ján Izsák

      AUTOCOMODEX

      CS, s.r.o.

      rodina Čačalová

      Mgr. Andrea Červenková

      Ing. Marcel Chrvala

      D&B PROFIT, Trnava

      Delfín AQUA BABY CLUB, Trnava

      DEMI šport, s. r. o, Trnava

      ELEKTRO KAREL, Trnava

      Elektromax, Trnava

      Ing. Ján Godály

      Mgr. Lucia Gruchaláková

      Boris Hanák

      Ing. Viera Hrehušová

      Ing. Karol Jakubčík

      PaedDr. Vlastimil Janotka

      Ing. Ľubica Ježovičová

      KREDITSTAV a.s., Piešťany

      Ing. Patrícia Lederleitnerová

      rodina Malčeková

      Maliarske a natieračské práce Ján Páleník, Trnava

      rodina Michalčeková

      Ing. Zuzana Mištinová

      MONTES SK, s. r. o., Bratislava

      rodina Popluhárová

      Rigips – Marián Strečanský

      SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
      Odštepný závod Piešťany

      STRABAG – Ingrid Verbičová

      SweetDream, Trnava

      Jana Toronyi

      PaedDr. Adriana Vaculová

      Emília Vráblová, Chtelnica

      Ing. Alena Vranková

      Mgr. Monika Zvolenská

    • INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
     • INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

     • Informácie o možnosti štúdia v našej škole, študijných odboroch a kritériách na prijímacie skúšky.

      Pre bližšie informácie kliknite na prehľadnú tabuľku študijných odborov.

      INFORMÁCIE O ŠTÚDIU - Obrázok 1

    • SOČ - krajská prehliadka
     • SOČ - krajská prehliadka

     • SPŠ stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave organizovala v spolupráci s OÚ Trnava 41. ročník KP SOČ.

       

      Stredoškolská odborná činnosť je známa takmer každému pedagógovi a študentovi strednej školy. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúseností a talentu mladých ľudí. Stimuluje tvorivé a kritické myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať v tíme.

       

      Vyhlasovateľom súťaže SOČ je každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborným gestorom SOČ je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Súťaže sa konajú v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholením býva celoštátna prehliadka tých najlepších. Žiaci si majú možnosť vybrať zo 17 súťažných odborov, podľa toho, ktorá problematika im je najbližšia. V každom odbore hodnotí súťažné práce trojčlenná odborná hodnotiaca komisia.

       

      Realizáciou 41. ročníka Krajského kola SOČ bola Okresným úradom, odborom školstva poverená práve naša škola. Termín 5. apríl 2019 bol pevne stanovený. Tomuto termínu predchádzala dlhá príprava. Snažili sme sa o to, aby sa všetci súťažiaci ako aj členovia odborných hodnotiacich komisií u nás na škole cítili príjemne a aby sme všetkým súťažiacim vytvorili rovnaké podmienky pri obhajobách ich zaujímavých prác.

       

      Do 41. ročníka KK SOČ sa zapojilo spolu 107 autorov a spoluautorov s 87 súťažnými prácami z 20 škôl. Dve najlepšie práce z každého zo 17 súťažných odborov postúpili do Celoslovenskej prehliadky, ktorá sa tohto roku bude konať v SOŠA v Košiciach. Teší nás, že v odbore č. 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia boli úspešné obe práce z našej školy. Konkrétne práca s názvom Knižnica NAEX, riešiteľkami ktorej bola Kristína Tešedíková a Alexandra Malárová. Druhú prácu riešili David Ragula a Radoslav Boča a témou bola Rekonštrukcia Lodenice v Piešťanoch.

       

      Držíme študentom IV.B triedy palce a veríme, že nás budú dôstojne reprezentovať v CP SOČ v Košiciach v dňoch 23. – 26. 4. 2019.

       

       

       

      Ing. Zuzana Mištinová (metodik SOČ v škole)

       

       

       

       

       

       

       

        

    • 2. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
     • 2. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

     • Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Trnava organizovala 2. Školský reprezentačný ples dňa 25. januára 2019. Atmosféra bola už tradične skvelá, jedlo vynikajúce a zábava spojená s tancom trvala až do rána. Všetky fotky  z plesu nájdete na našej oficiálnej facebookovskej stránke. Opäť sa tešíme na ďalší ročník :-)

    • 1. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
     • 1. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

     • Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Trnava, ktorá organizovala 1. Školský reprezentačný ples dňa 19. januára 2018, ďakuje všetkým zúčastneným za vynikajúcu atmosféru a skvelú zábavu. Všetky fotky  z plesu nájdete na našej oficiálnej facebookovskej stránke. Dúfame, že sa začala nová tradícia a o rok sa opäť stretneme :-)

       

      Osobitne ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli do tomboly:

      A&Z

      Mgr. Andrea ČERVENKOVÁ

      D&B Profit

      DEKALB

      DELFÍN aqua baby club

      Ing. Arch. Xaver DOKA

      ESM YZAMER

      Ing. Marta FANČOVIČOVÁ

      Ing. Ján GODÁLY

      Jozef GOMOLA

      Zoltán HALÁSZ

      Ing. Marcel CHRVALA

      INNOVIA

      Emil IZAKOVIČ

      Ákos IZSÁK

      Ing. Karol JAKUBČÍK

      KNAUF

      PhDr. Miriam KOVAČÓCYOVÁ

      Ľuboš KUBIŠTA

      PhDr. Viera KUCHARÍKOVÁ

      Ing. Patrícia LEDERLEITNEROVÁ

      Juraj LISO

      MANUFAKTURA Original Home Spa

      Ing. Emil MIKUŠ

      Ivan PAVELKA

      Ján PÁLENÍK

      Ing. Ján PRACHÁR

      REALITY CONFORD

      RIGIPS

      SEMMELROCK

      SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

      Branislav ŠAFRANKO

      Mgr. Helena ŠTRBÍKOVÁ

      TELEKOM

      Jana TORONYI

      Mgr. Tatiana UHRÍKOVÁ

      UNICOINVESTSK

      PaedDr. Adriana VACULOVÁ

      Emília VRÁBLOVÁ

      VVDP Karpaty

    • KALENDÁR
     • KALENDÁR

     • Kalendár školských akcií na školský rok 2019/2020 si môžete pozrieť cez ponuku v hornej časti stránky.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
    • sekretariat@spslomontt.sk
    • chrvala@spslomontt.sk
    • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Marcel Chrvala +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Mgr. Andrea Červenková +421 33 5521 157 kuchyňa - Ing. Alena Rišková +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod) alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk
    • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
    • 00399817
    • 2021175849
    • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....cervenkova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................winterova@spslomontt.sk
   • Prihlásenie