• Zoznam členov

    • Členovia Rady školy pri Strednej priemyselnej škole stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava:

     P r e d s e d a :

     Ing. Zuzana Mištinová, zástupca pedagogických zamestnancov

                                                               

     Č l e n o v i a :

      

     Ing. Emil Mikuš, zástupca pedagogických zamestnancov

      

     Daša Horváthová, zástupca ostatných zamestnancov

      

     Jana Toronyi, zástupca rodičov

      

     Ing. Silvia Ternenyová, zástupca rodičov

      

     Ing. Xaver Doka, zástupca rodičov

      

     Mgr. Tibor Pekarčík, zástupca zriaďovateľa

      

     Mgr. Matej Lančarič, zástupca zriaďovateľa

      

     Ing. Vladimír Butko, zástupca zriaďovateľa

      

     Mgr. Juraj Bottka, zástupca zriaďovateľa

      

     Ján Sedlák, zástupca žiakov

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Marcel Chrvala +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Mgr. Andrea Červenková +421 33 5521 157 kuchyňa - Ing. Alena Rišková +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod) alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....cervenkova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................winterova@spslomontt.sk
  • Prihlásenie