• Zoznam členov

    • Členovia Rady školy pri Strednej priemyselnej škole stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava:

     P r e d s e d a :

     Ing. Zuzana Mištinová, zástupca pedagogických zamestnancov

                                                               

     Č l e n o v i a :

      

     Ing. Monika Mačayová, zástupca rodičov (podpredseda)

      

     Ing. Blanka Prachárová, zástupca pedagogických zamestnancov

      

     Daša Horváthová, zástupca ostatných zamestnancov

      

     Ing. Silvia Ternenyová, zástupca rodičov

      

     Andrea Žatková, zástupca rodičov

      

     Mgr. Tibor Pekarčík, zástupca zriaďovateľa

      

     Mgr. Matej Lančarič, zástupca zriaďovateľa

      

     Ing. Vladimír Butko, zástupca zriaďovateľa

      

     Mgr. Juraj Bottka, zástupca zriaďovateľa

      

     Richard Jahoda, zástupca žiakov

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
  • Prihlásenie