• Dnes je
  Piatok 24. 1. 2020
  • január 2020
    • 28
    • Ut
    • Klasifikačná porada za 1. polrok
    • 28. 1.
    • Iná udalosť
    • 30
    • Št
    • Odborná exkurzia - katastrálny odbor
     IV.C
    • 30. 1.
     0-1
    • Školská udalosť
    • 31
    • Pi
    • Polročné vysvedčenie
    • 31. 1.
    • Modul: Kalendár
  • február 2020
    • 03
    • Po
    • Polročné prázdniny
    • 3. 2.
    • Prázdniny
    • 10
    • Po
    • Projekt EDUCATE SLOVAKIA
    • 10.-14. 2.
    • Iná udalosť
    • 11
    • Ut
    • Workshop: Kurz podnikateľských zručností, zodp. Ing. Ježovičová
     III.C
    • 11. 2.
     1-4
    • Školská udalosť
    • 12
    • St
    • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku, zodp. PhDr. Kucharíková
     II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C
    • 12. 2.
     4-5
    • Školská udalosť
    • 17
    • Po
    • Jarné prázdniny
    • 17.-21. 2.
    • Prázdniny
  • marec 2020
    • 17
    • Ut
    • Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL
    • 17. 3.
    • Iná udalosť
    • 17
    • Ut
    • 2. cvičenie na ochranu života a zdravia - 1. ročník (Zodp. Mgr. Gašparík)
    • 17. 3.
    • Iná udalosť
    • 18
    • St
    • Externá časť a písomná forma internej časti MS z ANJ a NEJ
    • 18. 3.
    • Iná udalosť
    • 18
    • St
    • 4. cvičenie na ochranu života a zdravia - 2. ročník (Zodp. Mgr. Gašparík)
    • 18. 3.
    • Iná udalosť
    • 19
    • Št
    • Externá časť MS z MAT
    • 19. 3.
    • Iná udalosť
  • apríl 2020
    • 09
    • Št
    • Veľkonočné prázdniny
    • 9.-14. 4.
    • Prázdniny
    • 15
    • St
    • Praktická časť odbornej zložky MS
    • 15.-24. 4.
    • Iná udalosť
    • 20
    • Po
    • Klasifikačná porada za 3. štvrťrok pre 1. až 3. ročník
    • 20. 4.
    • Iná udalosť
    • 20
    • Po
    • Rodičovské združenie pre 1. až 3. ročník (16:00)
    • 20. 4.
    • Iná udalosť
  • máj 2020
    • 01
    • Pi
    • Sviatok práce
    • 1. 5.
    • Sviatok
    • 08
    • Pi
    • Deň víťazstva nad fašizmom
    • 8. 5.
    • Sviatok
    • 12
    • Ut
    • Záverečná klasifikačná porada pre 4. ročník
    • 12. 5.
    • Iná udalosť
    • 15
    • Pi
    • Koniec vyučovania pre 4. ročník
    • 15. 5.
    • Iná udalosť
    • 18
    • Po
    • Akademický týždeň
    • 18.-22. 5.
    • Iná udalosť
    • 25
    • Po
    • Ústna forma internej časti MS
    • 25.-29. 5.
    • Iná udalosť
    • 25
    • Po
    • Odborná prax v podnikoch pre 2. a 3. ročník
    • 25. 5.-5. 6.
    • Iná udalosť
  • jún 2020
    • 23
    • Ut
    • Záverečná klasifikačná porada pre 1. až 3. ročník
    • 23. 6.
    • Iná udalosť
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Marcel Chrvala +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Mgr. Andrea Červenková +421 33 5521 157 kuchyňa - Ing. Alena Rišková +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod) alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....cervenkova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................winterova@spslomontt.sk
  • Prihlásenie