• Prijímacie konanie

    •  

     Kritériá na prijatie pre školský rok 2023-24:  624001_Kriteria_2023.docx

     Kritériá na prijatie pre školský rok 2024-25:  624001_Kriteria_2024.docx

     Termíny:

     • do 30. 11. 2022 - zverejnenie podmienok prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky v šk. roku 2023/2024 a 2024/2025,
     • do 20. 03. 2023 - podanie prihlášky na štúdium na strednej škole potvrdeniej riaditeľom ZŠ,
     • 04. 05. 2023 - 1. termín prijímacej skúšky (1. záujem),
     • 09. 05. 2023 - 2. termín prijímacej skúšky (2. záujem),
     • 19. 05. 2023 - zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania,
     • do 24. 05. 2023 - písomné potvrdenie nastúpenia alebo nenastúpenia žiaka na štúdium v strednej škole od zákonného zástupcu na predpísanom tlačive (dostanú elektronicky prijatí uchádzači).

      

      e-mail: sekretariat@spslomontt.sk

                                                                                                      Ing. Marcel Chrvala, riaditeľ školy

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
  • Prihlásenie