• Nadpis

    • Ubytovanie v ŠI sa poskytuje len v rámci kapacity ŠI.

     O prijatí rozhoduje riaditeľ školy na základe žiadosti. O ubytovanie na ďalší školský rok žiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak starší ako 18 rokov do 15. júna, okrem žiakov prijatých na štúdium po tomto dátume.

     Žiaci prijatí do školy žiadajú o prijatie do ŠI bezprostredne po prijatí na školu. Vyplnia a podpíšu (žiak nad 18 rokov, do 18 rokov zákonný zástupca) Žiadosť o prijatie do školského internátu na príslušný školský rok a odovzdajú ju alebo pošlú poštou na adresu ŠI. Tlačivo je k dispozícii v časti „Na stiahnutie“, resp. nižšie pod textom.

     K žiadostiam žiakov, ktorí boli ubytovaní v predchádzajúcom období, sa vyjadrujú jednotliví skupinoví vychovávatelia ŠI. Prijatie do ŠI platí len na jeden školský rok. O prijatí je žiadateľ (žiak alebo jeho zákonný zástupca) písomne informovaný.

      

     Žiadosť o prijatie do školského internátu: ziadost_ubytovanie_SI.docx

     Žiadosť o zrušenie ubytovania v školskom internáte: ziadost_zrusenie_ubytovania_SI.docx

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
  • Prihlásenie