• ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY (klik pre zobrazenie)

    Koordinátorky: Mgr. Karina Valachová, Ing. Patrícia Lederleitnerová

    Zoznam členov:

    I. A   Šimon Koroš

    I. B   Richard Jahoda

    I. C   Daniel Gurovič

    I. D    Martin Slovák

    II. A    Lucas Bakoš

    II. B    Matej Kužela

    II. C    Adrian Bachratý

    III. A    Ján Sedlák   (predseda)

    III. B    Lenka Špitálska

    III. C    Erik Balažovič

    IV. A    Marcel Polakovič

    IV.B    Tamara Šafranková

    IV.C    Marcel Šebek

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Marcel Chrvala +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Mgr. Andrea Červenková +421 33 5521 157 kuchyňa - Ing. Alena Rišková +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod) alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....cervenkova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................winterova@spslomontt.sk
  • Prihlásenie