• Pripojenie ubytovaných žiakov ŠI do WIFI siete - informácie, dohoda, návod.

    •  

     Kvôli poruche mikrotiku je bezdrôtové pripojenie v priestoroch školského internátu dočasne obmedzené a nepracuje na 100%. Na rekonštrukcii WIFI intenzívne pracujeme. Ubytovaní žiaci, ktorí majú nestabilné pripojenie, majú možnosť po dohode s príslušnou vychovávateľkou navštíviť výpočtovú učebňu školského internátu, kde sú k dispozícii PC s pevným pripojením na internet. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!

     Študenti ubytovaní na školskom internáte majú možnosť pripojiť sa vlastnými notebookmi alebo inými zariadeniami do WiFi siete školského internátu prostredníctvom prístupových bodov. Wifi sieť bola vybudovaná z vlastných zdrojov. Nakoľko je škola pripojená  do slovenskej akademickej siete SANET, je nutné mať aj evidenciu používateľov bezdrôtového pripojenia. Ak sa chcete prihlásiť ako používateľ bezdrôtovej siete je nutné vyplniť a podpísať dohodu o využívaní bezdrôtovej siete na školskom internáte, ktorú nájdete v časti "Na stiahnutie" alebo nižšie pod textom. Túto dohodu je potrebné vytlačiť dvakrát, vyplniť a odovzdať pani vychovávateľke Mgr. Jane Chrvalovej. Dohody sa budú jedenkrát v týždni, vždy v utorok, sumarizovať a postupovať na ďalšie spracovanie, vytvorenie užívateľských kont. Po doručení bude študentovi vytvorené užívateľské konto s prístupovým menom a heslom. Potvrdené dohody si nasledujúci týždeň ubytovaní študenti vyzdvihnú u Mgr. Chrvalovej. V novom školskom roku budú pripojenia poskytnuté len študentom, ktorí vzdelávací poukaz venujú na školský internát pri SPŠ stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave alebo škole. Ubytovaní vysokoškoláci budú mať pripojenie poskytované podľa pokynov riaditeľa školy.

      

     dohoda_wifi_internat_2021_22.docx

     Navod na prihlasenie do WIFI SI

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
  • Prihlásenie