• Kontakty

      • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
      • sekretariat@spslomontt.sk
      • chrvala@spslomontt.sk
      • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Marcel Chrvala +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Mgr. Andrea Červenková +421 33 5521 157 kuchyňa - Ing. Alena Rišková +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod) alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk
      • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
      • 00399817
      • 2021175849
      • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....cervenkova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................winterova@spslomontt.sk
    • Prihlásenie