• Nadpis

    • Vážení rodičia a priatelia školy, 
     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2 % z dane!

      

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj občianske združenie RADA RODIČOV pri Strednej priemyselnej školy stavebnej v Trnave. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
     • skvalitnenie vybavenia školy

      

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

      

     Ako postupovať

      Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:

     1. Do 15. 02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
     2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
     3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá
     4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlasenie_2021_nove.pdf, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi
     5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska

      

     Ak podávate daňové priznanie sami:

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie
     2. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 eurá
     3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      Obchodné meno alebo názov: Rada rodičov pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave
      Ulica, číslo, PSČ, sídlo – obec: Lomonosovova 7, 917 08, Trnava
      Právna forma: Občianske združenie
      Identifikačné číslo (IČO/SID): 36086347
     4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03.), na daňový úrad podľa Vášho bydliska

      

      Postup pre právnické osoby:

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 eur).
     3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      Obchodné meno alebo názov: Rada rodičov pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave
      Ulica, číslo, PSČ, sídlo – obec: Lomonosovova 7, 917 08, Trnava
      Právna forma: Občianske združenie
      Identifikačné číslo (IČO/SID): 36086347
     4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
     5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
  • Prihlásenie