• Profil školy

    • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča sa nachádza v sídliskovej časti Trnava Prednádražie asi 1,5 km od centra mesta. Je dostupná mestskou dopravou a vzdialená od autobusovej a železničnej stanice asi 1 km.

     Škola je komplexné výchovno-vzdelávacie zariadenie poskytujúce ubytovacie a stravovacie služby. Ako jediná v Trnavskom kraji poskytuje vzdelávanie v oblasti staviteľstva, geodézie, kartografie, katastra a realít. V súčasnosti poskytuje vzdelávanie pre žiakov v dennej forme štúdia v troch štvorročných študijných odboroch: staviteľstvo; geodézia, kartografia a kataster; technické a informatické služby v stavebníctve a v externej forme štúdia v dvojročnom pomaturitnom štúdiu v odbore staviteľstvo.

     Pre jednotlivé predmety sú vybudované špecializované učebne, a to integrovaná učebňa na projektovanie v grafických systémoch, učebne špecializované na výučbu odborných predmetov s podporou PC techniky, rysovňa, integrovaná učebňa s audio a videotechnikou, špecializovaná učebňa na výučbu geodetických predmetov, multimediálna učebňa, stavebný dvor, odborné učebne na výučbu ekonomicky zameraných predmetov, jazykové laboratórium, tabletová učebňa, učebňa manuálnych zručností. Na pohybové aktivity sa využíva telocvičňa, posilňovňa a vonkajší športový viacúčelový areál. V suteréne školy je šatňa, v ktorej má každý žiak pridelenú svoju uzamykateľnú skrinku. Súčasťou školy je vnútorné prestávkové átrium. V škole je bufet s poskytovaním desiatového občerstvenia.

     Naša škola má v správe školský internát poskytujúci ubytovanie pre 140 žiakov. Izby sú dvoj a trojposteľové, štandardne vybavené. Na každom poschodí je spoločenská miestnosť s televíziou. Ubytovaní majú možnosť WIFI internetového pripojenia priamo na izbách. Škola má internetové pripojenie na akademickú sieť SANET, školskú internetovú sieť a WIFI pokrytie.

     V školskej jedálni sa pripravuje celodenná strava pre ubytovaných v školskom internáte a obedy pre stravujúcich sa žiakov a zamestnancov školy.

     V škole pôsobia samosprávne orgány, a to Študentská rada, Školská rada a Združenie rodičov ako samostatné občianske združenie.

     Pre školu je charakteristická široká a rozmanitá ponuka krúžkovej činnosti, a to napríklad krúžky zo spoločensko-kultúrnej oblasti, športové krúžky, krúžky pre prácu v SOČ a odborných projektoch, krúžky cudzích jazykov a v neposlednom rade krúžok internetovej komunikácie.

     Priebežne prebieha inovácia školských vzdelávacích programov v jednotlivých študijných odboroch, ktorej cieľom je zmodernizovať vyučovací proces a prispôsobovať poskytované vedomosti, znalosti a zručnosti požiadavkám praxe, súčasnému stavu spoločnosti a technickému rozvoju v rezorte.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
  • Prihlásenie