• Vyjadrenia absolventov

      

     „Neviem si predstaviť lepšiu voľbu, ako ísť študovať na SPŠ stavebnú v Trnave. Okrem perfektnej prípravy na štúdium architektúry a neskôr aj samotnej praxe, bola pre mňa táto škola skutočne druhým domovom, či už vďaka skvelým spolužiakom, inšpiratívnym učiteľom alebo celkovej atmosfére školy.“

     Ing.arch. Erik Pastucha,

     Partner/Kreatívny riaditeľ STUDIOe

      

     „Možnosť študovať na SPŠ stavebnej v Trnave bola pre mňa extrémne prínosná. Nadobudnuté zručnosti a vedomosti som využil nielen na vysokej škole, ale najmä v neskoršom praktickom geodetickom živote. Nikdy by som neveril, že to poviem, ale vďaka práci so školskými prístrojmi (Zeiss THEO 020) som pochopil základné princípy, na ktorých fungujú aj najmodernejšie robotizované totálne stanice, ktoré momentálne predávam ako obchodný zástupca japonskej značky Sokkia. Takže  štúdium na takto špecializovanej strednej škole dá hlavne obrovskú výhodu do budúcej geodetickej praxe, čo môže výrazne pozitívne ovplyvniť celý život.“

     Ing. Branislav Hroššo

     Sales manager - Sokkia, GeoSLAM

     3gon Positioning s.r.o.

     Praha

      

     „SPSSTT bola pre mňa najlepšou voľbou. Výborná príprava pre ďalšie štúdium a neskôr aj na prácu v odbore inžinierskej geodézie. Praktické merania v učebni alebo teréne boli pre mňa pevnmý základom pri ďalšom zdokonaľovaní sa na vysokej škole. No a výuka cudzích jazykov mi zasa dopomohla k práci v zahraničí. Skvelé boli aj športové aktivity - lyžiarsky a plavecký kurz, župná olympiáda, 24-hodinovka tímov v basketbale atď. Celkovo výborná príprava po odbornej či životnej stránke.“

     Ing. Michal Konečný,

     Geosystems s.r.o. / Geosystems Scandinavia AB
      

     "Štúdium na trnavskej stavebnej priemyslovke bolo východiskom pre moju súčasnú prácu - táto škola bola pre mňa základ, ak by som ju nemal, neviem si predstaviť, kde by som bol teraz. Hoci mnohé vie človek oceniť až s odstupom času, študenti si mnohé neuvedomujú (a ja som nebol iný :-) )."

     Marek Kanis,

     konateľ firmy FaVerMK

      

     „Stavebná priemyslovka v Trnave bola výborná voľba, poznatky a cit pre geodéziu, ktoré som nadobudol počas štúdia, ma sprevádzali a sprevádzajú celou neskoršou odbornou praxou."

     Ing. Michal Leitman,

     riaditeľ katastrálneho odboru Úradu  geodézie, kartografie a katastra SR

      

     Stredná škola – SPŠ stavebná v Trnave - mi dala slušný technický základ v stavebníctve, vďaka čomu som získala náskok na vysokej škole. Ak študent prechádza školou s otvorenou hlavou, tak ho stavebná priemyslovka dobre pripraví na stavebné rébusy, ktoré ho v budúcnosti stretnú v praxi.“

     Ing. arch. Kristina  Janeková,

     autorizovaná architektka, majiteľka ateliéru OnaStudio

      

     "Ísť študovať na SPŠ stavebnú v Trnave bolo rozhodnutím, ktoré významne ovplyvnilo môj život. Ocitol som sa tak na mojej alma mater, na ktorej som mohol získať množstvo vedomostí, stretnúť veľa inšpiratívnych ľudí a priateľov, zažiť veľa krásnych zážitkov a vďaka ktorej som dostal cenné základy, o ktoré som sa mohol v živote oprieť."

     Ing. Andrej Tibenský,

     projektant GFI

      

     „O stavebníctvo som sa vždy zaujímal. Moja stredná škola mi v tejto oblasti dala veľmi slušné základy, ktoré mi neskôr pomáhali pri naberaní potrebnej praxe. V škole som stretol množstvo zaujímavých ľudí, ktorí z veľkej časti pracujú v širokom okruhu tohto odboru. Dodnes som s niektorými v kontakte a vieme si vymeniť naše názory a skúsenosti z profesijného, ale aj súkromného života. Na školu mám určite výborné spomienky, rád ju občas navštívim aj dnes a pozdravím pár učiteľov, ktorí ma kedysi učili. Ak by som si mal s dnešnými skúsenosťami vyberať znova strednú školu, vybral by som si rovnako.“

     Matej Mišovič,

     dizajnér, majiteľ ateliéru Misovic idea design

      

     „Stavebná priemyslovka“ mi bola dobrým základom pre uplatnenie sa v mojom súčasnom zamestnaní. Študovala som odbor TIS (technicko-informatické služby v stavebníctve), kde som získala základný prehľad v oblasti stavebníctva, ekonomiky, informatiky... Najviac mi však bola užitočná zručnosť „čítania“ výkresov, bez ktorej by som si prácu na stavebnom úrade nevedela predstaviť. Pôsobím tu už takmer 15 rokov a moja práca ma stále baví.  

      Dušana Stachová  

     referent stavebného úradu, Trnava  

      

     "Aj vďaka Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave sa dnes venujem architektúre. Práve tu som dostal výborný základ do môjho ďalšieho štúdia na fakulte architektúry, ako aj do samotnej stavebnej praxe. Okrem vedomostí mi, samozrejme, zostali aj príjemné spomienky na výborný kolektív spolužiakov a učiteľov.“

     Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.,

     architekt, spoluzakladateľ OZ Čierne diery

      

     „Už na základnej škole som vedel, že stavebná priemyslovka je jasná voľba. Samozrejme, boli predmety, ktoré som si trochu ,,pretrpel”, ale boli aj také, ktoré som zvládal „ľavou zadnou“. Najviac ma bavila deskriptíva, v rysovaní výkresov som sa vyžíval. Prihlásenie na stavebnú priemyslovku v Trnave neľutujem, aj vďaka tomuto rozhodnutiu som neskôr úspešne ukončil štúdium na VŠ inžinierskym titulom a dnes môžem robiť to, čo ma baví, aj napriek tomu, že som nebol ,,čistý jednotkár”.“

     Ing. Martin Dóka

     DOLET (dolet.sk), spoločník

      

     „SPŠ stavebná v Trnave bol skvelý štart mojej kariéry – naučila som sa tam veľa, prakticky dodnes z toho čerpám. Mám odtiaľ nezabudnuteľné spomienky, napríklad na zájazd do Poľska, plavecký výcvik, basketbalové zápasy, cvičnú fiktívnu firmu... Okrem učenia to bol aj kopec zábavy a skvelí učitelia.“

      Ing. Miriama Stehelová

     samostatný projektant

      

     ,,Poviem to takto: Vždy sa stavalo a vždy sa stavať bude. SPŠS v Trnave je ideálna voľba strednej školy. Výborná príprava pre profesijný život v stavebníctve a ideálna „základňa“ vedomostí pre ďalšie štúdium na škole vysokej. Možno sa mi budete čudovať, čo teraz poviem, ale toto si človek uvedomí až ako dospelý - mal som sa viac učiť, teraz by sa mi to na stavbe zišlo každý deň.“

      Ing. Lukáš Kirka
     Project manager Carlton Savoy Complex

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
  • Prihlásenie