Navigácia

Verejné obstarávanie do 2015

Obstarávanie zákaziek do 31. 12. 2015

V zmysle novely zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov novelou č.95/2013 Z.z. v organizácii sa zverejňujú nasledovné obstarávania:

čistiace a leštiace výrobky kod PV 38900000-0 zápis z otvárania a vyhodnotenia ponúk
živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky kód CPV 15100000-9 zápis z otvárania a vyhodnotenia ponúk
mliečne výrobky kód 15500000-3 zápis z otvárania a vyhodnotenia ponúk
ovocie, zelenina a súvisiace výrobky kód PV 15300000-1 zápis z otvárania a vyhodnotenia ponúk
rôzne potravinárske výrobky kód CPV 15800000-6 zápis z otvárania a vyhodnotenia ponúk
stavebné práce na objektoch stredných škôl, kód 45214220-8 zápis z otvárania a vyhodnotenia ponúk
čistiace a leštiace výrobky kod PV 38900000-0  
ovocie, zelenina a súvisiace výrobky kód PV 15300000-1  
mliečne výrobky kód 15500000-3  
živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky kód CPV 15100000-3  
rôzne potravinárske výrobky kód CPV 15800000-6  
služba "Verejné obstaranie" kód CPV:80400000-848151000-1, 30000000-9, 39162110-9 a "Externý manažer monitoringu kód CVP: 79000000-4  
výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: "Označenie projektu", kod CPV 79800000-2  ,       tlačivo cenovej ponuky.     
výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: "Špecializovaný softver na navrhonanie strešných konštrukcií", kod CPV  48321000-4,     tlačivo cenovej ponuky.    
výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: Zariadenie odborných učební, kód CVP: 38320000-4, 39112000-0, 39120000-9, 39151200-7, 39292000-5, 44421600-3. 
 tlačivo cenovej ponuky.  
 
výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: Výpočtová technika, kód CVP: 30234000-8, 30213100-6, 30232100-5, 42962000-7, 38652120-7, 38600000-1, 38651000-3, 483000000-1, 44421722-4,  tlačivo cenovej ponuky.  
zrušenie výzvy na predloženie cenovej ponuky zákazky: Výpočtová technika    
nová výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: Výpočtová technika, kód CVP: 30234000-8, 30213100-6, 30232100-5, 42962000-7, 38652120-7, 38600000-1, 38651000-3, 483000000-1, 44421722-4,  tlačivo cenovej ponuky.  
výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: Vzdelávacie aktivity, kód CVP: 80400000-8, 80500000-9   tlačivo cenovej ponuky.    
výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: Kancelárske prístroje a spotrebný material, kód CVP: 30000000-9   tlačivo cenovej ponuky.    
výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: Pracovné nástroje a ochranné pomôcky, kód CVP: 42650000-7, 42670000-3, 42671000-0, 42672000-7,42673000-4, 44510000-8, 44511000-5, 44512000-2, 18143000-3, 18444000-3, 33735100-2    tlačivo cenovej ponuky.    
zrušenie výzvy na predloženie cenovej ponuky zákazky: Pracovné nástroje a ochranné pomôcky  
výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: Pracovné nástroje a ochranné pomôcky, kód CVP: 42650000-7, 42670000-3, 42671000-0, 42672000-7,42673000-4, 44510000-8, 44511000-5, 44512000-2, 18143000-3, 18444000-3, 33735100-2    tlačivo cenovej ponuky.  
výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: Kopírovací stroj a skener, kód CVP: 42962000-7, 38600000-1,  tlačivo cenovej ponuky.  
výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: Publicita - inzercia, kód CVP: 79340000-9,  tlačivo cenovej ponuky.  
výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: Skener, kód CVP: 38600000-1,  tlačivo cenovej ponuky.    
výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: Rekonštrukcia elektro na ŠI SPŠ stavebnej D.S. Jurkoviča, Trnava, kód CVP: 45214220-8, 45315100-9.  Prílohy:  výkaz výmer,  zmluva o dielo - návrh obstarávateľa,  dispozičné pôdorysy objektu    
výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: Zateplenie telocvične , kód CVP: 45214310-6, 45321000-3, 45410000-4  Výzva zrušená, žiadny uchádzač nesplnil podmienku stanovenej ceny za celý predmet obstarania

nová výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky: Zateplenie telocvične , kód CVP: 45214310-6, 45321000-3, 45410000-4  
nové
 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
 • +421 33 5521 107 spojovateľ
  +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Ján Godály
  +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Ing. Marcel Chrvala, Mgr. Andrea Červenková
  +421 33 5521 157 kuchyňa
  +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod)
  alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk

Fotogaléria