Navigácia

Poukázanie 2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, 
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2 % z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj občianske združenie RADA RODIČOV pri Strednej priemyselnej školy stavebnej v Trnave. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

Ako postupovať

 Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:

 1. Do 15. 02. 2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlasenie_2018.pdf, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska

 

Ak podávate daňové priznanie sami:

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie
 2. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 eurá
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rada rodičov pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave
  Ulica, číslo, PSČ, sídlo – obec: Lomonosovova 7, 917 08, Trnava
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 36086347
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2016), na daňový úrad podľa Vášho bydliska

 

 Postup pre právnické osoby:

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rada rodičov pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave
  Ulica, číslo, PSČ, sídlo – obec: Lomonosovova 7, 917 08, Trnava
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 36086347
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
 • +421 33 5521 107 spojovateľ
  +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Ján Godály
  +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Ing. Marcel Chrvala, Mgr. Andrea Červenková
  +421 33 5521 157 kuchyňa
  +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod)
  alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk

Fotogaléria