Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.C
Triedny učiteľ: Ing. Zuzana Mištinová
Učebňa: II.A
Odbor: staviteľstvo
Počet žiakov: 32, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 15 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Adamcová Erika
 2.  Baláž Matúš Michael
 3.  Bátora Filip
 4.  Bažíková Lucia
 5.  Bilčíková Viktória
 6.  Brauner Jozef
 7.  Bukorová Nina
 8.  Farkaš Milan
 9.  Glasnáková Veronika
 10.  Gomola Jakub
 11.  Holec Marek
 12.  Izsák Ákos
 13.  Jelínek Miroslav
 14.  Klučár Matej
 15.  Kollárovičová Laura
 16.  Krchnáková Kristína
 17.  Krivošek Daniel
 18.  Lanák Andrej
 19.  Lukačovič David
 20.  Malček Marek
 21.  Marko Michal
 22.  Masarovič Sebastián
 23.  Melicher Pavol
 24.  Pösingerová Natália
 25.  Ráčková Sára
 26.  Sedlák Ján
 27.  Trniková Daniela
 28.  Trubirohová Petra
 29.  Závodná Alexandra
 30.  Zigová Lucia
 31.  Zolvíková Veronika
 32.  Žigová Lucia
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
 • +421 33 5521 107 spojovateľ
  +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Ján Godály
  +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Ing. Marcel Chrvala, Mgr. Andrea Červenková
  +421 33 5521 157 kuchyňa
  +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod)
  alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk

Fotogaléria