• SOČ - krajská prehliadka
     • SOČ - krajská prehliadka

     • SPŠ stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave organizovala v spolupráci s OÚ Trnava 41. ročník KP SOČ.

       

      Stredoškolská odborná činnosť je známa takmer každému pedagógovi a študentovi strednej školy. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúseností a talentu mladých ľudí. Stimuluje tvorivé a kritické myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať v tíme.

       

      Vyhlasovateľom súťaže SOČ je každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborným gestorom SOČ je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Súťaže sa konajú v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholením býva celoštátna prehliadka tých najlepších. Žiaci si majú možnosť vybrať zo 17 súťažných odborov, podľa toho, ktorá problematika im je najbližšia. V každom odbore hodnotí súťažné práce trojčlenná odborná hodnotiaca komisia.

       

      Realizáciou 41. ročníka Krajského kola SOČ bola Okresným úradom, odborom školstva poverená práve naša škola. Termín 5. apríl 2019 bol pevne stanovený. Tomuto termínu predchádzala dlhá príprava. Snažili sme sa o to, aby sa všetci súťažiaci ako aj členovia odborných hodnotiacich komisií u nás na škole cítili príjemne a aby sme všetkým súťažiacim vytvorili rovnaké podmienky pri obhajobách ich zaujímavých prác.

       

      Do 41. ročníka KK SOČ sa zapojilo spolu 107 autorov a spoluautorov s 87 súťažnými prácami z 20 škôl. Dve najlepšie práce z každého zo 17 súťažných odborov postúpili do Celoslovenskej prehliadky, ktorá sa tohto roku bude konať v SOŠA v Košiciach. Teší nás, že v odbore č. 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia boli úspešné obe práce z našej školy. Konkrétne práca s názvom Knižnica NAEX, riešiteľkami ktorej bola Kristína Tešedíková a Alexandra Malárová. Druhú prácu riešili David Ragula a Radoslav Boča a témou bola Rekonštrukcia Lodenice v Piešťanoch.

       

      Držíme študentom IV.B triedy palce a veríme, že nás budú dôstojne reprezentovať v CP SOČ v Košiciach v dňoch 23. – 26. 4. 2019.

       

       

       

      Ing. Zuzana Mištinová (metodik SOČ v škole)

       

       

       

       

       

       

       

        

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
    • sekretariat@spslomontt.sk
    • chrvala@spslomontt.sk
    • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Marcel Chrvala +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Mgr. Andrea Červenková +421 33 5521 157 kuchyňa - Ing. Alena Rišková +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod) alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk
    • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
    • 00399817
    • 2021175849
    • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....cervenkova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................winterova@spslomontt.sk
   • Prihlásenie