Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický jazyk rozvoj komunikačných zručností, príprava na olympiádu z ANJ, upevňovanie učiva
Architektonický ateliér Sprostredkovanie študentom kontakt s tvorbou architektúry, priblížiť tvorbu vizualizácií a zručností.
Basketbal športový krúžok
Ekonomické projekty riešenie ekonomických úloh a projektov
Florbal športový krúžok
Geodetické projekty riešenie geodetických úloh, projektov a cvičení
Internetová komunikácia komunikácia po sieti, internet
Matematický krúžok riešenie matematických príkladov, príprava na EČ MS z matematiky
Nemecký jazyk rozvoj komunikačných zručností, príprava na olympiádu z NEJ, upevňovanie učiva
Posilňovňa športový krúžok
SOČ projektovanie stavieb a tlač výkresov
Školský časopis rozhovory, reportáže a iné v elektronickej podobe
Volejbal športový krúžok

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
 • +421 33 5521 107 spojovateľ
  +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Ján Godály
  +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Ing. Marcel Chrvala, Mgr. Andrea Červenková
  +421 33 5521 157 kuchyňa
  +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod)
  alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk

Fotogaléria