• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • INFORMÁCIA - POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

   • Pre nedostatočný záujem uchádzačov o pomaturitné štúdium v odbore 3650N staviteľstvo sa štúdium v školskom roku 2021/2022

    NEBUDE OTVÁRAŤ.

    Veríme však, že nám zachováte priazeň a budúci školský rok sa naakumuluje dostatok prihlášok na otvorenie tohto typu štúdia.
     

     • Opatrenie v školskom roku 2021/2022:

      • žiaci sú povinní prejsť ranným filtrom,
      • do školy môže vstúpiť len osoba, ktorá nemá príznaky ochorenia Covid-19,
      • prekrytie horných dýchacích ciest je v budovách školy povinné,
      • cez EduPage vyplňte a potvrďte Vyhlásenie o bezpríznakovosti v prípade, že ste neboli v škole 3 a viac dníiaci, tlačivo sa dá prípadne aj vytlačiť, vypísať a odovzdať Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf,
      • treba dodržiavať pravidlo R-O-R.
     • Základné informácie o stravovaní v školskej jedálni - školský rok 2021/22

     • V školskej jedálni sa začína variť pre ubytovaných žiakov a zamestnancov od 2. 9. 2021.

      Pre denných žiakov v prípade včasného uhradenia platby od 3. 9. 2021.

      Prihlásenie na stravu je podmienené pripísaním platby na účet školskej stravovne.

      Strava sa vydáva v čase:

      Raňajky+desiata     od  700 hod. – do  730 hod.

      Obed                     od 1225 hod. – do 1300 hod.

                                    od 1415 hod. – do 1500 hod.

      Večera                   od 1800 hod. – do 1830 hod.

      Odhlasovanie zo stravy : deň vopred do 1000 hod. osobne , telefonicky alebo vhodením lístka do schránky.

             Platbu za stravu môžete realizovať 2-mi  spôsobmi:

            1. trvalým príkazom 

            2. internet bankingom.

      V obidvoch prípadoch je nutné  platbu realizovať mesiac vopred do 20. dňa.

      Odporúčaná suma:

      33,- eur/mes. pre denných študentov

      75,- eur/mes. pre ubytovaných študentov(celodenná strava)

      55,- eur/mes. pre ubytovaných študentov(raňajky+desiata,večera)

        V mesiaci júl 2022 budú všetky preplatky zo stravy vyplatené platcom na ich účty.

      Platbu na september zrealizujte ihneď, aby bola k 2. septembru už na účte školskej jedálne.

      Preplatok za stravu bude vrátený na účet, z ktorého bola uhrádzaná platba. Každú zmenu účtu ste povinní oznámiť vedúcej ŠJ. 

      Nevyhnutnou súčasťou úhrady stravy je správny VARIABILNÝ SYMBOL! Variabilný symbol je pre študenta rovnaký počas celého štúdia. Študentom prvých ročníkov budú tlačivá s uvedeným variabilným symbolom odovzdané 2.9.2021.

      č. ú. ŠJ:  IBAN: SK24 8180 0000 0070 0049 4014

      Stravná jednotka + réžia

            Raňajky+desiata                     1,26 € + 0,00 = 1,26 €/deň

            Obed                                      1,33 € + 0,20 = 1,53 €/deň

            Večera                                    1,22 € + 0,20 = 1,42 €/deň

       

      kontakt: tel.: 033/5521157              vedúca ŠJ: Ing. Alena Rišková

     • Vitajte na stránke našej školy

     • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava

     • Naša škola sa predstavuje vo videu

    • ZRIAĎOVATEĽ

    • TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

     P. O. BOX 128

     Starohájska 10
     917 01 Trnava
   • Zvonenia

    Streda 20. 10. 2021
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
    • sekretariat@spslomontt.sk
    • chrvala@spslomontt.sk
    • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Ing. Alena Rišková +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
    • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
    • 00399817
    • 2021175849
    • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk
   • Prihlásenie