• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

    • 6. DECEMBRA 2022 - VÁS POZÝVAME NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

     V priestoroch školy sa uskutoční DOD o 10:00 a o 13:00 hod

     Dozviete sa informácie o odboroch, prijímacích skúškach, uplatnení absolventov, pozriete si práce žiakov, odborné učebne a odpovieme na Vaše otázky.

     Tešíme sa na Vás!

   • Informácia o stravovaní pre žiakov 1. ročníkov

   • Vážení rodičia, ak sa rozhodnete pre stravovanie Vašej dcéry, alebo syna v našej školskej jedálni, je potrebné sa prísť prihlásiť osobne u vedúcej ŠJ, vyplniť prihlášku na stravovanie a dostanete všetky informácie ohľadne výdaja stravy.

    Následne je potrebné uhradiť sumu 40,00 Eur

    na účet: IBAN SK24 8180 0000 0070 0049 4014

    s variabilným symbolom, ktorý máte uvedený na prihláške.

    Po uhradení stravy obdržíte čip (u vedúcej ŠJ), v hodnote 5,00€, ktorý sa neplatí v hotovosti, suma bude strhnutá z platby za stravu, a budete prihlásený na obed. Pridelený čip budete používať pri výdaji obeda.

    Suma za jeden obed je 1,71€.

    Na každý nový mesiac  bude žiak prihlásený automaticky na základe prijatej platby. Jeho povinnosťou bude  iba  odhlásiť sa.

    Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné  deň vopred do 1200 hod. vhodením lístku do schránky na dverách ŠJ, telefonicky alebo osobne. Za neodobratú stravu alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Preplatky za riadne odhlásené obedy poukážeme v mesiaci júl 2023 priamo na účet platcu.

    V prípade otázok ma môžete kontaktovať osobne, telefonicky na čísle 033/ 55 211 57, prípadne mailom na adrese  bicanova.denisa@zupa-tt.sk.

   • 2% z daní

   • Budeme radi, ak poukážete nášmu občianskemu združeniu 2 % z Vašich odvedených daní. Finančné prostriedky budú použité pre žiakov našej školy. Všetky potrebné informácie nájdete na nasledujúcom linku:

    https://spsstt.edupage.org/a/poukazanie-2--z-dane

     

    • Vitajte na stránke našej školy

    • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava

    • Informácie o stravovaní

    • Prihlásenie na stravu je podmienené pripísaním platby na účet školskej stravovne.

     Strava sa vydáva v čase:

     Raňajky+desiata     od  700 hod. – do  730 hod.

     Obed                     od 1225 hod. – do 1300 hod.

                                   od 1415 hod. – do 1500 hod.

     Večera                   od 1800 hod. – do 1830 hod.

     Odhlasovanie zo stravy: deň vopred do 1000 hod. osobne, telefonicky alebo vhodením lístka do schránky.

            Platbu za stravu môžete realizovať 2-mi  spôsobmi:

           1. trvalým príkazom 

           2. internet bankingom.

     V obidvoch prípadoch je nutné  platbu realizovať mesiac vopred do 20. dňa.

     Odporúčaná suma:

     40,- eur/mes. pre denných študentov

     110,- eur/mes. pre ubytovaných študentov(celodenná strava)

     70,- eur/mes. pre ubytovaných študentov(raňajky+desiata,večera)

       V mesiaci júl 2022 budú všetky preplatky zo stravy vyplatené platcom na ich účty.

     Platbu na september zrealizujte ihneď, aby bola k 2. septembru už na účte školskej jedálne.

     Preplatok za stravu bude vrátený na účet, z ktorého bola uhrádzaná platba. Každú zmenu účtu ste povinní oznámiť vedúcej ŠJ. 

     Nevyhnutnou súčasťou úhrady stravy je správny VARIABILNÝ SYMBOL! Variabilný symbol je pre študenta rovnaký počas celého štúdia. Študentom prvých ročníkov budú tlačivá s uvedeným variabilným symbolom odovzdané 2.9.2021.

     č. ú. ŠJ:  IBAN: SK24 8180 0000 0070 0049 4014

     Stravná jednotka + réžia

           Raňajky+desiata                     1,33 € + 0,35 =  1,68 €/deň

           Obed                                       1,41 € + 0,30 =  1,71 €/deň

           Večera                                     1,29 € + 0,50 =  1,79 €/deň

      

     kontakt: tel.: 033/5521157              vedúca ŠJ: Denisa Bičanová

    • Naša škola sa predstavuje vo videu

  • Vyjadrenia absolventov školy

   https://spsstt.edupage.org/a/informacia-o-studiu?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxJnN1YnBhZ2U9Ng%3D%3D

   Čo o škole hovorí zopár tých, ktorí ju absolvovali.

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

    P. O. BOX 128

    Starohájska 10
    917 01 Trnava
  • Zvonenia

   Nedeľa 4. 12. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
   • sekretariat@spslomontt.sk
   • chrvala@spslomontt.sk
   • +421 33 5521 107 spojovateľ +421 33 5521 103 sekretariát riaditeľa školy +421 33 5521 157 kuchyňa - Denisa Bičanová +421 910 918 672 školský internát - Mgr. Jana Chrvalová (po 15:30 hod)
   • Lomonosovova 7, 917 08 Trnava Slovakia
   • 00399817
   • 2021175849
   • riaditeľ školy...........................chrvala@spslomontt.sk zástupkyňa riaditeľa školy.....lederleitnerova@spslomontt.sk sekretariát školy......................sekretariat@spslomontt.sk školský internát.......................chrvalova@spslomontt.sk školská jedáleň ........................bicanova.denisa@zupa-tt.sk
  • Prihlásenie