Navigácia

Projekt

Modernizácia vzdelávania v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo

Názov projektu: Modernizácia vzdelávania v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo

Trvanie projektu: február 2014 - júl 2015

Celková dotácia projektu: 136962,63 EUR

Hlavné aktivity projektu: 

1. Práce na úprave ŠkVP, tvorbe učebných materiálov, výrobe modelov a na zariadení odborných učební

2. Vzdelávanie učiteľov podieľajúcich sa na vzdelávaní študentov príslušného odboru

 

Cieľové skupiny projektu:

- pedagogickí zamestnanci Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava

- žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava

V rámci aktivít projektu sa bude realizovať:

- úprava ŠkVP študijného odboru staviteľstvo so zameraním na skupinu voliteľných predmetov na navrhovanie a realizáciu sklonitých striech,

- tvorba učebných textov špecifických odborných predmetov pre predmetné zameranie,

- výroba modelov konštrukčných systémov sklonitých striech,

- vybavenie dvoch odborných učební zariadením, výpočtovou technikou, didaktickými pomôckami, pracovným náradím a drevoobrábacími ručnými strojmi,

- vzdelávanie učiteľov v odbornej oblasti navrhovania a realizácie sklonitých striech, v moderných metódach pedagogického procesu a vo zvládaní psychologických aspektov práce so žiakmi.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
 • +421 33 5521 107 spojovateľ
  +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Ján Godály
  +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Ing. Marcel Chrvala, Mgr. Andrea Červenková
  +421 33 5521 157 kuchyňa
  +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod)
  alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk

Fotogaléria