Navigácia

 • 2. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

  2. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

  Srdečne pozývame žiakov 2. - 4. ročníka na 2. Školský reprezentačný ples, ktorý sa bude konať dňa 25. januára 2019 o 19:00 hod. v priestoroch SOŠ OaS, Lomonosovova 6, Trnava.

 • 1. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

  1. ŠKOLSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES

  Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Trnava, ktorá organizovala 1. Školský reprezentačný ples dňa 19. januára 2018, ďakuje všetkým zúčastneným za vynikajúcu atmosféru a skvelú zábavu. Všetky fotky  z plesu nájdete na našej oficiálnej facebookovskej stránke. Dúfame, že sa začala nová tradícia a o rok sa opäť stretneme :-)

   

  Osobitne ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli do tomboly:

  A&Z

  Mgr. Andrea ČERVENKOVÁ

  D&B Profit

  DEKALB

  DELFÍN aqua baby club

  Ing. Arch. Xaver DOKA

  ESM YZAMER

  Ing. Marta FANČOVIČOVÁ

  Ing. Ján GODÁLY

  Jozef GOMOLA

  Zoltán HALÁSZ

  Ing. Marcel CHRVALA

  INNOVIA

  Emil IZAKOVIČ

  Ákos IZSÁK

  Ing. Karol JAKUBČÍK

  KNAUF

  PhDr. Miriam KOVAČÓCYOVÁ

  Ľuboš KUBIŠTA

  PhDr. Viera KUCHARÍKOVÁ

  Ing. Patrícia LEDERLEITNEROVÁ

  Juraj LISO

  MANUFAKTURA Original Home Spa

  Ing. Emil MIKUŠ

  Ivan PAVELKA

  Ján PÁLENÍK

  Ing. Ján PRACHÁR

  REALITY CONFORD

  RIGIPS

  SEMMELROCK

  SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

  Branislav ŠAFRANKO

  Mgr. Helena ŠTRBÍKOVÁ

  TELEKOM

  Jana TORONYI

  Mgr. Tatiana UHRÍKOVÁ

  UNICOINVESTSK

  PaedDr. Adriana VACULOVÁ

  Emília VRÁBLOVÁ

  VVDP Karpaty

 • Oznam o stravovaní žiakov v šk. roku 2018/2019

  Oznam o stravovaní žiakov v šk. roku 2018/2019

  Oznam o stravovaní žiakov

   

  • Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred do 1000  hod. Za neodobranú alebo včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
  • Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 10.-eho v mesiaci (celodenní žiaci) a do 20.-eho v mesiaci (denní žiaci). Pre všetkých žiakov sa realizuje jednotne formou trvalého príkazu. Tento spôsob je jednoduchší a výhodnejší pre obidve strany. Poštové poukážky sa na platbu v našej ŠJ nepoužívajú. Je potrebné a dôležité zadať správny variabilný symbol   ( do poznámky: meno stravníka), na základe ktorého bude platba identifikovaná.
  • Na začiatku školského roka žiak prinesie k nahliadnutiu doklad o zadaní trvalého príkazu. Ak bude platiť stravu cez internet banking (IB), tiež prinesie doklad o zaplatení.
  • Ak sa rodič rozhodne pre stravovanie syna/dcéry v našej školskej jedálni v školskom roku 2018/2019, zadá v svojej banke trvalý príkaz na sumu 27 €/mesiac/obedy (prevod:IBAN a variabilný symbol je uvedený v prihláške na stravovanie) na obdobie od 20. dňa daného mesiaca do 20. 5. 2019.
  • Keď žiak prinesie vedúcej ŠJ vyplnenú prihlášku a k nahliadnutiu kópiu o zadaní trvalého príkazu a jednorazovej úhrady, od nasledujúceho dňa sa môže začať stravovať a bude mu aktivovaná a odovzdaná čípová karta.
  • Ak na konci školského roka  vznikne preplatok, bude vrátený na účet, z ktorého bola uhrádzaná mesačná platba.

  Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

                                                                                                 

 • PROJEKT

  PROJEKT

  PROJEKT - Obrázok 1

 • Informácie o štúdiu v školskom roku 2017/2018

  Informácie o možnosti štúdia v našej škole, študijných odboroch a kritériách na prijímacie skúšky.

  Informácie o štúdiu v školskom roku 2017/2018 - Obrázok 1

 • KALENDÁR

  Kalendár školských akcií na školský rok 2016/2017 si môžete pozrieť cez ponuku v hornej časti stránky.

 • 30. výročie založenia školy

  30. výročie založenia školy

  Elektronický bulletin si môžete pozrieť po kliknutí na link

  http://www.spsstt.sk/30_subory/index1.htm

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
 • +421 33 5521 107 spojovateľ
  +421 33 5521 103 riaditeľ - Ing. Ján Godály
  +421 33 5521 103 zástupca riaditeľa - Ing. Marcel Chrvala, Mgr. Andrea Červenková
  +421 33 5521 157 kuchyňa
  +421 33 5521 107 školský internát (po 15:30 hod)
  alebo e-mail: winterova@spslomontt.sk

Fotogaléria